Bina Güçlendirme Nedir?

Bina güçlendirme sayesinde binanızı yıkmadan depreme dayanıklı hale getirebilirsiniz.

Yapıların ya da bir yapı elemanının deprem yönetmeliğinde öngörülen performans düzeyine çıkarmak daha kısa bir tabirle depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için yapılan işlemlere bina güçlendirme denir. Çevre koşulları ve deprem etkileri göz önünde bulundurularak, gelişen teknoloji ve yeni yapı inşaa yöntemleriyle birlikte, hasar gören veya görmeyen site, apartman, bina, fabrika, iş yeri gibi yapıların temel anlamda yenilenmesi, bakımının yapılması, onarımı ve güçlendirmesi ile ilgili daha detaylı bilgi ve teklif almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bina Güçlendirmenin Avantajları Nelerdir ?

Bina güçlendirme uygulaması kentsel dönüşüme nazaran 2 farklı avantajı beraberinde getiriyor. İlki bina güçlendirme uygulaması ile bina yıkılıp yeniden yapılmış gibi sağlam ve güçlü oluyor. İkincisi ise binada herhangi bir alan kat kaybı yaşanmıyor. Bina güçlendirmenin bir diğer avantajı ise zaman maliyeti alanında. Zira bina güçlendirme uygulaması birkaç ayda tamamlanırken binanın yıkılıp yeniden yapılması minimum 2 sene sürüyor. Bu durumda binayı kullanan bina sakinleri de hızlıca yeniden evlerine yerleşebiliyorlar.

Yapı güçlendirme uygulamaları deprem kuşağında bulunan ülkemiz için gereklilik teşkil etmektedir, bununla birlikte, 25.07.2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan uygulama yönetmeliğinin 6306 sayılı kanunun 8. maddesinin 2. fırkası uyarınca ‘’Yapının Yıkılması İçin Verilen Süre İçerisinde Maliklerce Güçlendirme Kararı Alınabilir”. Bunun için, öncelikle güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi Gerekmektedir. Devamında güçlendirme kararı alınmalı, güçlendirme projesi hazırlatılmalı ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınmalıdır.’’ Maddesiyle yapı güçlendirme işlemleri hız kazanmıştır.

Bina Güçlendirme Sisteminin Aşamaları Nelerdir ?

  • Binaların durumu yerinde keşif yapılarak tespit edilir.
  • Binadan beton numunesi alınır ve test edilir, varsa binanın projeleri incelenir ve sonrasında bina durumu raporlanır.
  • Depreme karşı binanın dayanıklılığı tespit edilir.
  • Tercihen üniversitelerin deprem kürsüleri danışmanlığında bina güçlendirme projeleri ve bina kullanım amacına yönelik rapor hazırlanır.

Yukarıda bahsi geçen tahkiklerin, sonuçların değerlendirilmesinin ve raporlanmasının mutlaka ehil kuruluşlar tarafından ve mümkünse üniversiteler tarafından yapılması gereklidir. Sonrasında gerekliği halinde yapılacak hesaplar ve projeler de üniversitelerin yapı-deprem bölümleri tarafından yapılmalı veya onaylanmalıdır. Yapılan projeler yapan kurumlarca veya üniversitelerce kullanım amacına göre raporlanmalıdır.

Onaylı projelerin, yetkili belediyelerce ve atanan yapı denetim şirketlerince onaylanması sonrası uygulama firmalarına yaptırmalıdır. Firmalarında üniversite bağlantılarının olması ve uygulama sonrası üniversite kontrollerinin yaptırılarak uygunluk raporu alınması önemlidir. Uygunluk raporu imalatın projesine göre yapıldığının ve kullanım amacına uygunluğunun tasdik edilmesidir. Bu rapor mal sahibine, kiralama ve satışta çok büyük fayda sağlayacaktır. Bu nedenle test, raporlama, raporların değerlendirilmesi, projelerin raporlar paralelinde hazırlanması ve uygulama aşamasında bu işlerde üniversiteler ile çalışan firmaların tercih edilmesi mal sahibinin yararınadır. Bu sistematikte yapılan çalışmalar ileriki aşamalarda oluşacak şüpheleri ve geri dönüşleri engeller.

Avrasyam Grup olarak yukarıda bahsedilen her aşamada İ.T.Ü. yapı deprem kürsüsü bölümü ile birlikte çalışmakta ve bahsi geçen her aşamada üniversitenin onayını almakta ve raporlamaktayız.

Yapı Güçlendirme Nasıl Yapılır ?

Yapıların özelliklerine göre yayın olarak kullanılan yapı güçlendirme yöntemleri şunlardır;

  • Betonarme taşıyıcı sistemin mantolaması veya gömleklenmesi,
  • Taşıyıcı kolon eklenmesi,
  • Çelik profiller ile kolon kiriş takviyesi,
  • Fibercement ile kiriş ve kolon kiriş birleşim noktaları takviyesi.

Bina güçlendirme fiyatları nasıl belirlenir biraz bundan bahsedelim.

Bina güçlendirme fiyatları yapılacak ön çalışma ile yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Öncelikle bir yapı güçlendirme firması ile irtibata geçilmelidir. Uygun bir inşaat mühendisliği ofisi bu durum için yeterli olacaktır. Ön çalışmalar ve Geoteknik mühendisinin de raporuyla nasıl bir revize sistemi uygulanacağı açıklık kazanacaktır. Bina güçlendirme fiyatları da bu şekilde ortaya çıkacaktır. Depremlerde asıl sorun malzeme, yapıdaki eksiklikler, işçilik sıkıntıları olabilir. Ancak bunların başında kaliteli bir beton kullanımının önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle testler bünyesinde beton ve çelik kalitesi ölçülecektir. Yaşadığımız deprem felaketlerinde genel olarak kullanılan ucuz betonarme pek çok hayatı söndürmüştür. Beton kesitlerinde görülebilecek dökülmeler ve kolonlardaki demirlerin paslanması ciddi bir sıkıntıdır. Yapı gittikçe hassaslaşır ve sonunda ufak bir sarsıntıyla dahi yıkılabilecek bir hale gelir. Uzman ekibi oluştururken alacağınız bilgiler ile bina güçlendirme fiyatlarına dair bilgileri de edinmeniz olasıdır.

PROJE SAHASINDAN GÖRÜNTÜLER

Youtube Video Galerisi

Depreme Karşı
Yapı Güçlendirmesi Nedir?

Yapı Güçlendirme
Maliyeti Nedir?

Bina Güçlendirmenin
Avantajları Nelerdir?

Güçlendirme Hangi Durumlarda
Tercih Edilmelidir?

Yapı Güçlendirmenin Aşamaları Nelerdir?

Güçlendirmeyle Yapımız Depreme
Karşı Dayanıklı Olur Mu?

Binanız İçin Kentsel Dönüşüm Mü Yaptırmak İstiyorsunuz?