Deprem Analizi – Bina Deprem Testi

Deprem analizi, yapıyı tanımak ve herhangi bir tehlikenin söz konusu olup olmadıgını saptamak amacıyla ayrıntılı bir araştırma ve hesap yapma yöntemidir.

Analiz ekibimiz mevcut mimari ve yapısal sistem rölövesinin çıkarılması, donatı türü, donatı detayları ve malzeme özelliklerinin belirlenmesi, beton sınıfı ve zemin durumunun tespitinden sonra mevcut yapının elde edilen veriler ve rölöve temel alınarak çözümlenmesi ve yapı güvenliğinin saptanması, yapı güvenliği yeterli bulunmuyorsa, onarım ve güçlendirme yöntemleri ile ilgili seçeneklerin oluşturulmasını sağlayıp size en doğru sonucu vermek için bu analiz çalışmalarını yapmaktadır.

0 (216) 391 12 19

Deprem Analizini Kimler Yapar?

Bina deprem analizi, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanmış olan deprem analizi firmalarına yaptırılabiliyor. Avrasyam Mühendislik Mimarlık olarak bu firmalardan biriyiz. Peki bina deprem analizi nasıl yapılıyor?

Bina deprem analizi için, ilk olarak binanın genel durumu belirliyoruz. Genel durum olarak karşımıza çıkan bina yaşı, genel kullanıma uygunluk şekli ve mimari tasarım tarzı dikkate alınıyor. Ardından binanın taşıyıcı sistemi yerinde ölçümler (röleve) ile belirlenerek, yapının zemin durumu analiz ediliyor ve kullanılan malzemelerin (beton, demir vs.) kaliteleri belirleniyor. Bu tespitler sonucu elde edilen veriler ve bilgisayar programları vasıtasıyla modellemeler yapılarak yapının deprem altındaki davranışları incelenerek en çok darbeyi nereden alıp hasara uğrayacağı tespit edilmektedir.

Deprem Testi (Deprem Analizi) hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Bina Deprem Testi Fiyatları Ne Kadardır?

Deprem analizi fiyatları belirlenmesinde birçok faktör önemlidir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bina Deprem Analizi Nasıl Yapılır?

Uzman ekipler tarafından, birçok durumda binayı ayrıntılı bir biçimde incelemesi ve karot almadan röntgen yöntemini kullanarak analiz yapması yeterli olabiliyor. Fakat öngörülemeyen bazı durumlarda yapının zemini, temeli, kirişleri, duvarları, kolonları ve statik özellikleri üzerinde ayrıntılı inceleme yapılıp rapor halinde sunulması gerekmektedir.

Özetlemek gerekirse, Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için, deprem analizi yapınızın deprem anındaki durumunu bilmeniz açısından önem arz etmektedir.

Bina Deprem Analizi Aşamaları Nelerdir?

  • RÖVÖLE – Mevcut yapının tüm eleman ölçüleri yerinde tespit edilerek statik ve mimari rölöve planları hazırlanır.
  • ZEMİN ETÜDÜ – Binanın bulunduğu parsel üzerinde sismik ölçüme dayalı zemin çalışmaları ile zemin bilgileri elde edilir.
  • MALZEME TESTİ – Mevcut binadan alınan beton ve donatı numunelerinin laboratuvar testleri yapılarak malzeme dayanımları belirlenir. Zemin Kattan; 12 adet Schmidh, 6 adet Karot, 3 adet Sıyırma, 3 adet Rontgen çalışması Her Bodrum kattan; 3 adet Sıyırma, 3 adet Rontgen
  • GÖZLEMSEL ETÜT – Mevcut yapıda hasar gören yapı elemanları belirlenir.
  • PERFORMANS ANALİZİ- Elde edilen veriler kullanılarak binanın deprem etkisi altındaki davranışını belirlemek için performans analizi yapılır.
  • GÜÇLENDİRME PROJESİ – Yapılan analizler sonrası binanın can güvenliği performans seviyesine ulaşabilmesi için betonarme taşıyıcı elemanlar güçlendirilir veya taşıyıcı betonarme elemanlar ilave edilir.

Vermiş olduğumuz deprem performans analizi raporu tüm özel,yarı özel ve de kamu kurum ve kuruluşlarında geçerli resmi bir belgedir.

Anlaşmaya müteakip sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün sonunda rapor bünyemizde çalışan uzman mühendis arkadaşlar nezaretinde tarafınıza teslim edilir.

Türkiye bina deprem yönetmeliğine uygun olarak tahribatlı ve tahribatsız yöntemler ile yapınızın m2 ve kat adedine göre numune sayıları değişmektedir.

Karot alınan kolon ve perdelerde donatıya zarar vermeden alındığından aynı zamanda meydana gelen boşluklar yüksek dayanımlı tamir harcı ile eski haline getirildiğinden yapının taşıyıcı siteminde zafiyet oluşturmaz.

Jeoloji ve jeofizik mühendislerimişz tarafından zemin etüdü yapılıp rapor halinde veriliyor
Olası bir depremde Zemin ve üst yapı beraber davranmış gösterdiğinden iki faktör birlikte ele alınıp analiz yapılıyor.

PROJE GALERİSİNE GÖZ ATIN