İhtiyacınız Olan Projeyle İlgili Bilgi Almak İster misiniz?

DESTEK ALIN

Mimari Proje

İnsanların barınma ihtiyacı her zaman önde gelen mevzulardan birisi olmuştur. Ancak zamanla bu konu sanatsal çalışmalar ile desteklenmiştir. Çünkü günümüzde ki konutlara bakıldığı zaman mimarların kendi tasarımlarını da bu işe koyduğunu görebilirsiniz. Mimarlık günümüzde oldukça önemli bir meslektir. Çünkü yaptığı bu tasarımlar ile bir evin olduğundan daha iyi olmasını sağlamaktadır. Mimari projelendirme, proje öncesinde yapılacak en önemli aşamadır. Çünkü bir binanın, dışının, içinin ve diğer her bölgenin oluşturulduğu aşamadır. Bunun doğru şekilde yapılabilmesi içinde bilgi önemlidir. Eksiksiz ve harika bir tasarım oluşturmak her mimarın yapabileceği bir şey değildir. Bu nedenle projenin kim tarafından yapıldığı oldukça önemlidir. Bu aşamada ilk olarak ön proje hazırlanır ve gidişat kontrol edilir. Eğer her şey plana uygun ise devam edilir. Daha sonraki aşamada ise projenin mali hesaplaması yapılmaktadır. Bu ise projenin bulunduğu il ve ilçeye göre değişmektedir. Bir projenin asgari bedeli, mimarlar odası tarafından belirlenmektedir. Böylece bütçe doğru bir şekilde ayarlanmaktadır.

Mimari Projelendirme Yapmak

Eğer ki müteahhitlik yapıyor iseniz proje tasarımları ve aklınızdaki düşüncelerin gerçeğe dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Doğru çalışmalar ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz çokta zor değildir. Bunun için doğru bir ekip ile çalışmanız gerekmektedir. Mimari proje süreci oldukça profesyonellik ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Çünkü mimari projelerin ön sunumlarında her şey tasarlanır kontrol edilir, bütçe çıkartılır onay alınır ve daha bunun gibi bir çok farklı aşamadan geçmesi gerekir. Bunları herkesin yapabilmesi ya da doğru şekilde tamamlaması çoğu zaman mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda projeleriniz askıda kalmak zorundadır. Onay alana kadar işleriniz aksayacaktır. Ancak kaliteli bir proje ve mühendislik şirketi bunların olmasına izin vermez.

Bina Onarımı

Bina onarımı hasar görmüş yapı bölümlerinin belirli yöntemler kullanılarak mukavemetinin artırılması ile öngörülen güvenlik düzeyine çıkarılması işlemlerinin tümüdür. Bir binanın tamamının ya da bazı yapı elemanlarının herhangi bir nedene bağlı olarak hasar görmesi durumunda genellikle bina onarımı yapıldıktan sonra buna ek olarak bina güçlendirme de yapılmaktadır.

Yapı çok eskiyse ve taşıyıcı elemanlarında yaşa bağlı olarak bir hasar söz konusuysa, bir deprem olmuşsa ve yapıda bir takım hasarlar meydana gelmişse, yapının üzerinde bulunduğu zeminde sıvılaşma, kayma, oturma gibi durumlar sebebiyle bina hasar görmüşse binada yapılan bazı tetkikler sonucunda binanın onarımının söz konusu olup olmadığı belirlenir. Eğer bina onarılarak ve sonrasında da güçlendirilerek kurtarılabilecek durumdaysa bu yöntemler uygulanır.

Yapı Güçlendirme

Yapısal güçlendirme tanım olarak mevcut bir yapı üzerinde hasar görmemiş yapı elemanlarının şu anki halinden daha fazla yük taşıyabilmesi için yapılan işlemlerdir. Yapısal güçlendirme işlemine çeşitli sebeplerle ihtiyaç duyulmaktadır. Bir binanın uzun süredir yapılmış olması sonucunda taşıyıcı sisteminin bileşenlerinde meydana gelen çürüme, yorulmalara bağlı olarak mukavemetinde meydana gelen azalmayı gidermek için yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yeni sayılabilecek kadar kısa bir süre önce inşa edilmiş binalarda da zeminden kaynaklı yaşanabilecek sorunlar veya yaşanacak herhangi bir depreme karşı binayı daha dayanıklı hale getirmek için de yapısal güçlendirmeye ihtiyaç duyulabilmektedir.

Yapısal Güçlendirme Gereken Binalar

Bu binalara örnek verilecek olursa en başta tarihi yapılar diyebiliriz.

Bu yapılar depreme vb. afetlere karşı dayanıklı yapılmadığı için kesinlikle yapısal güçlendirme işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Tarihi yapıların korunması gayet önemlidir bu yüzden maliyetten kaçınılmaz. Tarihi yapılardan sonra ofislere, apartmanlara, mağazalara örnek verebiliriz. Söz konusu bu yapılar olunca maliyet tabi ki de önemli oluyor. Bizler uzman ekiplerimiz ile yapılarınızı uygun analizlerden geçirerek en uygun işlemleri uyguluyoruz. Yapılarınızı depreme ve afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı hale getiriyoruz. Yapısal güçlendirme aşamalarında araştırma ve analiz kısmı çok önemlidir. Uygun analizlerin yapılması gerekli işlemleri de beraberinde getirecektir. Böylece gereksiz operasyonlar uygulanmayarak hem yapınızı hem de cebinizi korumuş olacağız.

Elektrik Tesisatı

Güvenli yaşam için oldukça önemli olan bina elektrik tesisatı hizmetlerimiz, alanında uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul’un farklı bölgelerinde sunmuş olduğumuz elektrik tesisat hizmetleri, binalar için elektrik iç tesisatı olarak da bilinmektedir. Pek çok farklı avantajlar ve kolaylıklar ile sunulan hizmetler için firmamızdan yararlanabilir ve acil ihtiyaçlı durumlarda iletişime geçebilirsiniz.

Bina Elektrik Tesisatı Hizmetlerinde Yer Alan Özellikler

Akla gelebilecek olan her çeşit yapılar için sağlanmakta olan bina elektrik tesisatı hizmetlerimizde, çeşitli fiyat seçenekleri yer almaktadır. Gerçekleştirilecek olan hizmet çeşitlerine göre ücretler değişkenlik göstermektedir. Yeni inşa edilmiş olan yapılar için gerçekleştirilecek olan iç elektrik tesisatları için, yapı denetim firması tarafından onaylar alınmakta ve bu özelliklere göre hizmetler gerçekleştirilmeye başlanmaktadır. Sağlanacak olan tesisatlar için binaların duvarlarına çekilecek kabloların dışarıdan görünmesi engellenmekte ve bu sayede yapıların içerisinde kötü görünüm olmasının da önüne geçilmektedir. Söz konusu olan tesisat hizmetlerimizde elektrik boruları, priz, anahtarlar, akım kabloları, bağlantı elemanları, buat, klemensler, topraklama kabloları ve de elektrik panoları gibi çeşitleri malzemeler yer almaktadır.

Isı Yalıtımı

Isı yalıtımı, bir ortamdan dışarıya enerji akışı ile ortama dışarıdan gelen enerji akışını en aza indirgemek için yapılan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu uygulama binaya yalıtım malzemeleri giydirilerek yapılıyor. Binanın yalıtım malzemeleri ile giydirilmesi ile binaların sıcak ve soğuk havalara karşı etkilenimi azaltılmış oluyor.

Mimari Akustik Projesi

Mimari akustik rapor; mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren teknik bir dökümandır.

Mimari akustik proje ise; Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan akustik proje ve detay çizimlerini, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren proje dökümanlarına verilen isimdir.

Asansör Projesi

Asansör uygulama projesi Binaya kurulacak olan ve avan projede asgari koşulları belirlenen asansörün tasarım sonucu imalat ve montaj detay bilgilerinin ve hesaplamalarının aynı zamanda nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizim, teknik özellikler, hesaplar ve diğer tamamlayıcı dokümanlardan yer aldığı projedir.

Proje Galerisi